Додати іншу мову

Натискаючи на кнопку «Відправити», Ви даєте згоду на обробку компанією «ТЕЙК-ВОРК» (TAKE-WORK) з місцезнаходженням у м. Вадовіце, вул. Валова, 4, Ваших персональних даних, що містяться в заявці на участь в наборі (рекрутації) на посаду, зазначену в оголошенні. У будь-який час можна відкликати свою згоду, зв'язавшись з нами по електронній пошті: biuro@take-work.pl. Ваші персональні дані, передбачені Трудовим кодексом або іншими спеціальними законодавчими актами (згідно з вимогами оголошення), ми обробляємо на підставі норм чинного законодавства, тому їх надання є обов'язковим для прийняття участі в процесі набору (рекрутації). Інші персональні дані (напр., Індивідуальний вигляд) ми обробляємо на підставі Вашої добровільної згоди, вираженої одночасно з відправкою нам своєї заявки на участь в рекрутації, і їх надання не впливає на можливість участі в рекрутації. Ми маємо право обробляти Ваші персональні дані, зазначені в заявці на участь в рекрутації, також з метою визначення, пред'явлення вимоги або захисту від пропонованих вимог, якщо ці вимоги стосуються проведеної нами рекрутації. З цією метою ми будемо обробляти Ваші персональні дані на підставі нашого юридично обґрунтованого інтересу, який полягає у визначенні, пред'явленні вимог або захисту від пропонованих вимог в ході судового провадження або адміністративного провадження в державних органах.Ви маєте право вільного доступу до своїх персональних даних, в тому числі отримання їх копії, редагування даних, вимоги їх видалення, обмеження обробки, внесення протесту щодо обробки і передачі зазначених даних (на обробку яких Ви дали згоду) іншому адміністратору персональних даних.Також Ви маєте право на внесення скарги Голові Департаменту із захисту персональних даних. Відкликання згоди не впливає на обробку даних відповідно до чинного законодавства, якщо ця обробка проводиться на підставі згоди, даної до її відкликання.  Ваші персональні дані обробляються нами з метою проведення рекрутації на посаду, зазначену в оголошенні, протягом 12 місяців після дати закінчення процесу рекрутації, а якщо Ви висловили згоду на участь в майбутніх рекрутація, то протягом 5 років з моменту відправки заявки на участь в рекрутації. У разі питань можна зв'язатися з нами по електронній пошті: biuro@take-work.pl або з нашим Інспектором з питань захисту персональних даних по електронній пошті: rodo@take-work.pl

Даю згоду на обробку компанією «ТЕЙК-ВОРК» (TAKE-WORK) моїх персональних даних для потреб майбутніх наборів персоналу (рекрутацій).

Даю згоду на обробку компанією «ТЕЙК-ВОРК» (TAKE-WORK) з місцезнаходженням  вул. Валова, 4, 34-100 м Вадовіце, зазначених мною персональних даних в маркетингових цілях, зокрема, за допомогою кінцевого телекомунікаційного обладнання (електронна пошта e-mail, телефон),відповідно до положень Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС)2016/679 від 27 квітня 2016 року, про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/WE (Уряд. Вісн. ЄС L 119 від 4.5.2016 р.) та Закон від 16 липня 2004 року — Закон про телекомунікації (пот. редакція: Закон. Вісн. від 2017 r. поз. 1097 зі змін.). Заявляю, що я ознайомлений / ознайомлена з тим, що надання мною персональних даних є добровільним, а також про те, що я маю право відкликати дану згоду в будь-який час.