Компанія «ТЕЙК-ВОРК» (TAKE-WORK) підтримує Підприємців в реалізації напрямків розвитку і бізнес-планів. Ми беремо на себе відповідальність за кадрове обслуговування доручених нам відділів та організаційних одиниць в компанії Клієнта.

Послуга аутсорсингу компанії «ТЕЙК-ВОРК» (TAKE-WORK) полягає головним чином в:

 • виділенні групи працівників і виконанні певних завдань в організаційних структурах Клієнта
 • проведенні набору (рекрутації) трудового персоналу для виконання конкретного завдання / проекту або процесу в компанії Клієнта
 • підтримці виробничих і логістичних процесів, а також наданні спеціалізованих послуг: бухгалтерія, кадри, інформаційні технології (ІТ), центр обробки дзвінків (call center)

Послуга аутсорсингу також включає в себе:

 • ведення особових справ працівників,
 • підготовка і подача в Управління соціального страхування (ZUS) всіх необхідних декларацій, реєстрація працівників в Управлінні соціального страхування (ZUS),
 • ведення обліку відпусток, лікарняних та інших випадків відсутності працівників на робочому місці,
 • контроль термінів проходження періодичних медичних оглядів та інструктажів з техніки безпеки (BHP),
 • нагляд за дотриманням всіх важливих термінів, напр., закінчення строку трудового договору або повернення з декретної відпустки,
 • нарахування заробітної плати відповідно до норм чинного законодавства та Положення про оплату праці працівників,
 • обслуговування і проведення розрахунків за трудовими договорами, а також цивільно-правовими договорами (договори підряду, договори про надання послуг, менеджерські контракти),
 • виписка довідок про працевлаштування та розмір заробітної плати,
 • складання та подання декларацій до Державного фонду реабілітації інвалідів (PFRON),
 • складання та подання звітності щодо винагород / заробітної плати в Головне статистичне управління (GUS),
 • підготовка річних декларацій з податку на доходи фізичних осіб (PIT),
 • відповідальність щодо Управління соціального страхування (ZUS), Державного фонду реабілітації інвалідів (PFRON), Головного статистичного управління (GUS) 

Ми гарантуємо повну конфіденційність наданої інформації.