Informacje dla pracowników

Pracę postrzegamy jako klucz do samorozwoju, realizacji marzeń oraz ogólnej harmonii.Pomagamy podjąć pracę, która pozwoli zaspokoić Twoje potrzeby oraz oczekiwania. Kierujemy się zasadami równości, bezpieczeństwa, bezstronności. Zapobiegamy przejawom dyskryminacji oraz nielegalnym działaniom.

W świadomy sposób podchodzimy do roli jakom odrywa Nasza działalność w społeczeństwie. Dzięki wykorzystaniu doświadczenia oraz najlepszych praktyk wprowadzamy nową jakość zatrudnienia. Indywidualne podejście do każdego pracownika buduje długoletnie relacje oraz satysfakcję dla obydwu stron. Kierujemy się zasadami Work-life balance szanując znaczenie równowagi pomiędzy życiem zawodowym oraz prywatnym.

Nasze motto to : „Żyj i Zarabiaj w Polsce”. Sprawdź co oferujemy dla Ciebie i odmień Swoje Życie.

Polska firma TAKE-WORK zatrudnia pracowników wykwalifikowanych oraz niewykwalifikowanych. Obszarem Naszej działalności są zawody związane z produkcją, logistyką oraz usługami. Nie pobieramy żadnych opłat!


Gwarantujemy:

  • stałe zatrudnienie
  • załatwienie wszystkich formalności w Polsce
  • wynagrodzenie plus premie za dobrze wykonaną pracę
  • możliwość awansu
  • zakwaterowanie bezpłatne
  • transport do pracy i z pracy bezpłatny
  • ubezpieczenie zdrowotne
  • opiekę od granicy z Polską (odbierzemy Cię i zawieziemy)
  • miłą obsługę (rozmawiamy w języku ukraińskim i rosyjskim)