TAKE-WORK wspiera Przedsiębiorców w realizacji założeń i celów biznesowych. Bierzemy odpowiedzialność za obsługę kadrową powierzonych działów oraz jednostek organizacyjnych w firmie Klienta.
Usługa outsourcingu TAKE-WORK polega głównie na:

 • wydzieleniu zespołu pracowników i wykonywaniu zadań w strukturach organizacyjnych klienta
 • rekrutacji zespołu na potrzeby wykonania konkretnego zadania, procesu w firmie Klienta
 • wsparciu procesów produkcyjnych, logistycznych oraz usług specjalistycznych: księgowość, kadry, IT, call center

Usługa outsourcingu obejmuje:

 • administrowanie teczkami osobowymi
 • przygotowanie i przekazywanie do ZUS wszystkich niezbędnych deklaracji, rejestracja w ZUS pracowników,
 • ewidencjonowanie urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji,
 • kontrolowanie terminów ważności badań lekarskich i szkoleń BHP
 • monitoring wszystkich istotnych terminów, np. kończących się umów o pracę czy powrotów z urlopów macierzyńskich
 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami regulaminu wynagradzania,
 • obsługa i rozliczanie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych (umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menedżerskich),
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • przygotowanie i wysyłanie deklaracji PFRON,
 • sprawozdawczość GUS w zakresie wynagrodzeń,
 • przygotowanie deklaracji rocznych PIT ,
 • przejęcie odpowiedzialności wobec ZUS, PFRON, GUS

Zapewniamy całkowitą poufność przekazanych informacji.